کلیدواژه‌ها = امواج فراصوتی طولی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری مدول یانگ به روش فراصوتی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 59-66

رامین شعبانی؛ فرهنگ هنرور