کلیدواژه‌ها = سرعت صوت
تعداد مقالات: 3
1. اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور


2. ارائه یک روش فرکانس پایین و دستگاه مربوطه به منظور اندازه‌گیری سرعت صوت در مایعات

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-38

کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور


3. محاسبة سرعت صوت در فولاد ای. آی. اس. آی. 4140 با استفاده از تکنیک معکوس تابع همدوسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-54

سید عباس ارحام نمازی؛ فرهنگ هنرور؛ محسن اعیانی