دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 3-133 
مقایسه روش فراصوت با دیگر روش های نوین در استخراج عصاره گیاهان دارویی

صفحه 15-30

داریوش شاطرآبادی؛ محمد ابونجمی؛ مجید قربانی جاوید؛ اکبر عرب حسینی


کاربرد های امواج فراصوت در صنایع غذایی و نقش آن دربهبود کیفیت فرآورده های سوخاری

صفحه 105-119

سپیده یوسف زاده ثانی؛ سید علی مرتضوی؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ مهدی کریمی؛ امیر حسین الهامی‎راد