مصاحبه با آقای مهندس وکیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در سال 1396 نیز هم‌زمان با هفتمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، پس از بررسی و مطالعه سابقه مهندسان متعدد و با توجه به زمینه کاری مرتبط به حوزه آکوستیک و ارتعاشات، جناب آقای مهندس علی اکبر وکیلی، مدیرعامل شرکت مهندسی تواتر سپاهان را به عنوان مهندس برجسته انتخاب نمودند. به همین مناسبت مجله صوت و ارتعاش مصاحبه ای را با ایشان انجام دادند که توجه خوانندگان گرامی را به آن جلب می‌نماییم.