تاثیر امواج التراسونیک در افزایش شدت جین شویی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدرس و عضو پژوهشی گروه طراحی لباس مشاغل مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج دانشگاه جامع علمی کاربردی کرج البرز ایران

2 دانشجوی کارشناسی طراحی لباس مشاغل مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج البرز ایران

3 دانشجوی کارشناسی طراحی لباس مشاغل مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج البرز ایران

چکیده

جین شویی یک فرآیند پرداخت هنری به حساب می آید که هدف از آن افزایش جذابیت و استحکام پارچه های جین است. باتوجه به اینکه لباس جین پرکاربردترین لباس در تجارت پوشاک و به عنوان پرمصرف ترین پوشش در گروه سنی مختلف در صنعت نساجی شناخته می شود.لذا در این تحقیق ،به منظور جین شویی یا کثیف شویی از تاثیرهمزمان امواج التراسونیک ، آنزیم و هیدروسولفیت سدیم با هدف افزایش سرعت تولید محصول، استفاده گردید. پرواضح است که خاصیت مکانیکی امواج فراصوت باعث سرعت بخشیدن و جایگزینی ذرات می شود.ارزیابی نتایج نمونه های جین شویی با میکروسکوپ پروژکتینا و اسکن از نمونه ها صورت گرفت، نتایج مشاهده چشمی حاصل از نمونه ها و ارزیابی وزنی آنها اثربخشی امواج التراسونیک راتاییدکرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ultrasonic waves on further enhancing denim washing

نویسندگان [English]

  • Mersedeh fatemeh Yazdanbakhsh 1
  • Zahra Aliyoldashi 2
  • Sorayya Akbari 3
1 Department of Clothing design University Jihad Applied Science Centre – Comprehensive University of Applied Sciences ,Karaj, Iran
2 Undergraduate student in commercial clothing design, Karaj University Jihad Applied Science Center, Alborz, Iran
3 Undergraduate student in commercial clothing design, Karaj University Jihad Applied Science Center, Alborz, Iran
چکیده [English]

Denim washing is an artistic payment process that aims to increase the attractiveness and strength of denim fabrics. Much of the world's textile industry is devoted to the production of denim. In fact, it can be said that jeans are the most widely used clothing in the clothing business. Because of the mechanical properties of ultrasound, it accelerates and replaces particles. Therefore, in this study, the simultaneous effect of ultrasonic waves, enzyme and sodium hydrosulfite was investigated with the aim of increasing the production rate. Evaluation of the results of Denim washing samples was performed with a Projectina microscope and scanning of the samples. The results of eye observation of the samples and their weight evaluation confirmed the effectiveness of ultrasonic waves. But in Iran, less of this technology is used in textile design. Therefore in this study, the use of ultrasonic in the design of jeans has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Ultrasonic"
  • Denim washing"
  • Enzyme"
  • Clothing"
  • , "
  • Denim"