مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش

چکیده

در بخش اول این مقاله اهمیت مواد متخلخل در کاهش غیر فعال صدا، انواع مواد متخلخل، کاربردهای متنوع این دسته از مواد، پارامترهای آکوستیکی و غیرآکوستیکی مربوطه و نحوه اندازه گیری آنها تشریح شد. در این بخش از مقاله روش های آزمایشگاهی مبتنی بر استانداردهای بین المللی مورد استفاده در اندازه گیری خواص آکوستیکی ضریب جذب و ضریب افت انتقال صوت ارائه شده است. سپس ضمن ارائه نگاهی فراگیر به مکانیزم های جذب صوت در مواد متخلخل، انواع مکانیزم های جذب صوت شامل اتلاف های ویسکوز، حرارتی و ساختاری، به صورت مبسوطی تشریح می شود. همچنین مدل های متفاوت بیان کننده ی مشخصات آکوستیکی و مکانیکی مواد متخلخل، شامل مدل های تجربی، آزمایشگاهی و تحلیلی آورده می شود. در پایان به زمینه های پژوهشی سال های اخیر در موضوعات مواد متخلخل اشاره ی مختصری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Porous Sound-Absorbing Materials Part II: Sound Absorption Mechanisms and Modeling

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hasani Baferani 2
2 Department of Mechanical Engineering, Tafresh University
چکیده [English]

The first part of this paper discusses the importance of porous materials in passive noise reduction, types of porous materials, various applications of these materials, relevant acoustical and non-acoustical parameters, and different methods to measure them based on international standards were explained. In this part of the paper, definitions and experimental methods used in measuring the acoustic properties of the absorption coefficient and the sound transmission loss based on international standards are presented. Then, while providing a comprehensive discussion of the sound absorption mechanisms in porous materials, the types of sound absorption mechanisms, including viscous, thermal, and structural losses, are described. The effect of different parameters on the variation of sound absorption of porous materials has been presented. Also, various models, including experimental, laboratory, and analytical models used for expressing the acoustical and mechanical properties of porous materials, are discussed. Finally, a brief review is present for recent research areas on porous materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic absorption coefficient
  • Sound transmission Loss, ViscousLoss, Thermal damping, structural damping