کلیدواژه‌ها = فرکانس تشدید ظاهری
تعداد مقالات: 1
1. فرکانس‏ های تشدید ظاهری در دیسک‏ های دوار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-39

حمید مهدیقلی