کلیدواژه‌ها = خطای نسبی مطلق
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور