نویسنده = محمد ابونجمی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد صوت در تعیین کیفیت درونی محصولات غذایی و کشاورزی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-55

رسول کریمی؛ محمد ابونجمی


2. مقایسه روش فراصوت با دیگر روش های نوین در استخراج عصاره گیاهان دارویی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-30

داریوش شاطرآبادی؛ محمد ابونجمی؛ مجید قربانی جاوید؛ اکبر عرب حسینی


3. امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب‌های گیاهی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-99

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ مجید قربانی جاوید