هنر اندازه‏ گیری و مدلسازی در آزمایش مودال و مشکلات آن (بخش پایانی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

3 مدرس گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

چکیده

تحلیل دینامیکی سازه‏ها برای طراحی، تعمیر و نگهداری آنها بسیار حائز اهمیت است. تعیین مشخصات دینامیکی سازه بخش مهمی ‏از این تحلیل دینامیکی می‏باشد و آزمایش مودال یکی از بهترین روش‏ها به منظور تخمین مشخصات دینامیکی شامل فرکانس‏های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها می‏باشد. با توجه به این که در مسیر انجام آزمایش مودال عواملی وجود دارد که باعث ایجاد خطا در نتایج به دست آمده می‏شود، شناسایی عوامل خطا و ارائه راه‏حل‏هایی در جهت کاستن از آنها، می‏تواند نتایج به دست آمده از آزمایش را تا حد زیادی بهبود بخشد. این موضوع در قالب دو مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله اول مهم‏ترین عوامل خطا در آزمایش مودال معرفی شدند و برخی از عوامل خطا نظیر اثر بارگذاری جرمی شتاب‏سنج، درگیری قطعه و لرزاننده و رفتار غیرخطی مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور کاستن یا برطرف نمودن آنها راه‏حل‏هایی ارائه شد. در این مقاله، که مکمل مقاله اول است، سایر عوامل خطا در آزمایش مودال شامل عدم امکان اندازه‏گیری درجات آزادی چرخشی، عدم دقت در آزمون چکش، نویز، خطای پردازش سیگنال‏ها و مودهای نزدیک به هم مطرح گردیده و راه‏حل‏هایی برای کاستن یا برطرف نمودن آنها ارائه شده است. سپس در ادامه، آزمایش مودال محیطی به عنوان روشی که می‏تواند مشکلات مربوط به یکی از این منابع خطا یعنی تحریک را در آزمایش مودال برطرف کند مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art

نویسندگان [English]

  • Hoda Sarparast 1
  • M.R. Ashory 2
  • M.M. Khatibi 3
1
2
3