ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

شدت صوت بر اساس فرکانس آن می‌تواند معیار مناسبی در مورد کیفیت صدای محصولات باشد. استفاده از لوازم برقی خانگی معمولا همراه با آلودگی صوتی می‌باشد. که نتایج آزمایش‌ها نشان داده است که علاوه­بر مشخصات متریک صدای این‌گونه لوازم، کیفیت صوت نیز تأثیرات احساسی روی کاربران این محصولات دارد. طراح محصول، در زمینه راحتی ناشی از صدای تولیدی محصولات وظیفه دارد تا اثرات سوء آن را کاهش داده و اثرات مفید صدا را در محصولات تا حد ممکن افزایش دهد. هدف این  مقاله کاهش اثرات سوء  و  ناخوشایند صدای  لوازم خانگی برقی از طریق  تأثیر بر  فرکانس­هایی است که کمترین تأثیرات منفی به مراتب کمتری در مصرف کننده ایجاد می­کنند. نتیجه  تحقیق به گونه­ای است که صدای تولید شده بدون عارضه با تغییرات روی فرکانس­ها خوشایند می­باشند و این خوشایندی صدای محصول از طریق آزمون­سازی روی مخاطبان جوانان 18 تا 25 اتفاق افتاده است. روش­شناسی تحقیق ، تجربی و ابزار آن به­صورت میدانی، آزمایشگاهی است پس از تفکیک فرکانس صدای تولیدی جارو برقی که به­طور مشخص نمونه مورد مطالعه­ی پژوهش بوده است و جمع­آوری داده­ها از طریق اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل اثرات صدای جاروبرقی بر مصرف­کننده در قالب پرسش­های آزمایشگاهی  صورت گرفته ­است. متغیر وابسته در مقاله کیفیت آکوستیکی محصول و متغیر مستقل فراوانی شدت صوت، و تراز صوتی محصول می­باشد.
دست­آوردهای این تحقیق، با توجه به کاهش شدت تک­تک فرکانس­های آزاردهنده تولید شده در جاروبرقی­ها، موجب تولید صداهای جدید در محصول می­شود و این کاهش صدا در جاروبرقی توسط جاذب های الیافی، پوسته­ای و حفره­ای برای نوع فرکانس تولید شده صورت می­گیرد؛ و تجربه محقق نیز به خوشایند بودن آن کمک می کند. نتیجه نهایی پژوهش نشان می­دهد با رفتار های هنرمندانه بر روی شدت صدای فرکانس­های آزار دهنده می­توان صدای محصول خوشایندتری در لوازم خانگی تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] لارنس کینزلر، مترجم مهدی برکشلی، ضیاءالدین اسماعیل بیگی، "مبانی آکوستیک"، تهران، امیرکبیر، 1364.
[2] Baker, David E. "Noise: The invisible hazard." Extension publications (MU), 1997.
[3] Bauman, Robert & Dutton, Steve. “Human Anatomy and Physiology Textbook”, Witties Publication Inc. New York, 1996.
[4] Bloomfield, Luis A. “How Things Work: The Physics of Everyday Life”, Wiley, 2nd Edition, 2003.
[5] Cox, Trevor.J. “Testing, quality & standards: Measuring sound quality”, Applience design journal, www.ammagazine.com, 2004.
[6] Gärdenfors, Dan. “Auditory interfaces, a design platform”, designsounds. Net,2001.
[7] Miskiewicz, A. “Psychoacoustics in the Automotive Industry”, Acustica, vol.85, 1999 pp. 646-649.
[8] Norman, Donald A. “The Design of Everyday Things”. New Yor, Basic Books, 2002 ed, 1990.
[9] Robinson, D. W. & Dadson, R. S. “A re determination of the equal loudness relations for pure tones”. Br. J. Appl. Phys, 1956.
[10] Stockholm. “Design Sounds, Published by Swedish Society of Crafts and Design for sound and design Exhibition”, 2001.
[11]Viemeister, Tucker. “Emotional (vs.) Intelligence”; Core77 articles, www.core77.com, 2004.
[12] http://www.ideafinder.com/history/ inventions/story042.htm
[13] http://www.vachunter.com/history.htm
[14] http://www.bergen.org/AAST/Projects/Engineering_Graphics/_EG2000/vacuum/ History.htm
[15] www.historychannel.com/exhibits/modern/vacuum.html
[16] http://www.jitterbuzz.com/indvac.html
[17] http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/vacuums/didyouknow.asp