بررسی سمت و سوی کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فرآیندهای جوشکاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

جوشکاری فراصوتی به عنوان یک فناوری نو در بسیاری از صنایع جایگزین روش‌های معمول اتصال نظیر جوشکاری، بریزینگ، دوخت و ... شده است. در این فناوری انرژی فراصوتی توسط ترانسدیوسر (مبدل) فراصوتی تولید و از طریق بوستر و هورن به ناحیه اتصال منتقل ‌می‌شود. انرژی فراصوتی در ناحیه اتصال منتشر و جذب شده و ایجاد حرارت ‌می‌نماید. اعمال همزمان نیرو / فشار و ایجاد حرارت موجب اتصال قطعات درگیر با یکدیگر ‌می‌گردد. در این فرآیند پارامترهای متعدد نظیر توان، فرکانس، نیرو / فشار، زمان، جنس و شکل مواد و ... بر خصوصیات اتصال و نمونه حاصل تاثیرگذار ‌می‌باشند. در این مقاله با هدف آشنایی محققان با اصول و کاربردهای پیرامون این فناوری، به مرور تحقیقات علمی و صنعتی در زمینه جوشکاری فراصوتی پرداخته شده است. با توجه به کاربرد عمده و مکانیزم‌های متفاوت تاثیرگذار، این مقاله به دو بخش اصلی جوشکاری فلزات و پلاستیک‌ها تقسیم بندی شده است. با توجه به اهمیت و کاربرد موضوع، اصول و روش‌های اعمال ارتعاشات فراصوتی، مکانیزم‌های متفاوت تاثیرگذاری فراصوت، پارامترهای فرایند اتصال فراصوتی و کاربردهای مهم این فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت دورنمایی از کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فناوری‌های نوین ساخت و اتصال در آینده صنعت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Roadmap for Application of High Power Ultrasonic in Plastic and Metal Welding

نویسنده [English]

  • rezvan Abedini 2
2 Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ultrasonic welding as a new technology in many industries has replaced the usual methods of joining such as welding, brazing, sewing and etc. In this technology, ultrasonic energy is generated by the ultrasonic transducer and transmitted to the joining area through the booster and horn. Ultrasonic energy is dissipated and absorbed in the joining area and generates heat. Simultaneous application of static force / pressure and heat causes the involved parts to join with each other. In this process, various parameters such as power, frequency, static force / pressure, time, material and shape of parts and etc affect the joining properties and the resulting sample. In this paper, with the aim of acquainting researchers with the principles and applications of this technology, scientific and industrial research in the field of ultrasonic welding has been reviewed. Due to the major application and different effective mechanisms, this paper is divided into two main parts of metal welding and plastic welding. Considering the importance and application of the subject, the principles and methods of applying ultrasonic vibrations, different mechanisms of ultrasonic, the parameters of the ultrasonic welding process and the important applications of this technology have been studied. Finally, a perspective on the application of high power ultrasonic vibrations in new manufacturing and joining technologies in the future of the industry is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonic Welding
  • Process parameters
  • Metal Welding
  • Plastic Welding
  • Mechanical Vibrations