سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نشریه تخصصی صوت و ارتعاش به زبان فارسی  و از انتشارات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران می باشد که توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و توزیع می گردد.  این نشریه در "RICeST" مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  میشود.

نامه درخواست اشتراک را می توان به نشانی ذیل ارسال نمود:

شیراز- کد پستی 7194694171 - بلوار جمهوری - خیابان جام جم - مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - تلفن: 36468351-071