دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کنترل همزمان وضعیت و ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‏ پذیر با استفاده از الگوریتم ‏های فازی و مود لغزشی مرتبه بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

میلاد عظیمی؛ مرتضی جهان


مقایسه ارتعاشات عرضی و پیچشی جعبه‌دنده یک مرحله‌ای در تشخیص عیب ترک در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

علیرضا غلامی جلال آباد؛ احمد ذوالفقاری؛ علی لقمانی


بررسی خطای تخمین موقعیت جسم با استفاده از دو حسگر بردار صوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

امیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ مرتضی شهروی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


شبیه سازی آکوستیکی جت برخوردی از موتور موشک با سازه سکوی پرتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ داود پور عبدالله


بررسی اثر مدل‌های مقیاس زیرشبکه در روش LES بر شکل گردابه‌ها و محاسبه صوت منتشر شده با استفاده از معادله فاکس ویلیامز-هاوکینز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

حمیدرضا کاویانی؛ احسان بشتالم


یک مدل هوش مصنوعی برای ساخت شاخص سلامت چرخ‌دنده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1402

محمدرضا کاجی؛ جمشید پرویزیان؛ محمد سیلانی؛ سید حسین میرلوحی


توسعه ی روشی برای کاهش مرتبه ی مدل کوپل اکوستیک سازه ی خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

محمدرضا رحیمی نژادپروین؛ شهرام آزادی؛ گلسا قناتی