دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کنترل همزمان وضعیت و ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‏ پذیر با استفاده از الگوریتم ‏های فازی و مود لغزشی مرتبه بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

میلاد عظیمی؛ مرتضی جهان


مقایسه ارتعاشات عرضی و پیچشی جعبه‌دنده یک مرحله‌ای در تشخیص عیب ترک در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

علیرضا غلامی جلال آباد؛ احمد ذوالفقاری؛ علی لقمانی