روش نوین اندازه‏ گیری نوسانات دینامیکی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-4

حامد علیزاده؛ آرش جودی؛ حسین بالازاده بهار


تشخیص حس وابسته به گویندة گفتار فارسی با استفاده از ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-14

منصوره کرمی؛ پریا جمشیدلو؛ حسین صامتی


تخمین میزان بُرد در سونارهای غیرفعال

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 3-13

هادی امیری


بررسی دسته موتورهای هیدرولیکی از منظر نوع، کاربرد و روند توسعه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 3-21

رضا تیکنی؛ سعید ضیائی راد


مطالعة اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 3-13

میلاد عباسی؛ محمدرضا منظم؛ آرش اکبر زاده


اصول و کاربرد پایش سلامت سازه ها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 3-17

رسول محرمی؛ امیرحسین بیات؛ سروش آقائی


تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی


کاربرد اکوستیک در تشخیص دانه های گندم آفت‏ زده

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 3-9

سید جواد سجادی


انتقال انرژی بی‌سیم با تکیه بر استفاده از امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 3-14

سجاد احسان بخش؛ رضا تیکنی


طراحی، ساخت و تحلیل مکانیزم برداشت انرژی از ارتعاشات سیستم تعلیق موتورسیکلت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 3-12

فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ حامد شهابی؛ محمد محجوب


بازرسی خودکار خوردگی در یک پروفیل مستطیلی با استفاده از روبات روبشگر فراصوتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 3-16

بهراد قاضی نوری؛ فرهنگ هنرور؛ مهدی ضیغمی


کاربرد روش اجزاء محدود در طراحی و ارزیابی عملکرد هورن برش فراصوتی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 3-16

رضوان عابدینی؛ محمد ابراهیم سیاهکوهی؛ علی محمدی سیوکی؛ وحید فرتاش وند


کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-14

سید مهدی زهرائی؛ امیر فرج اللهی راد


ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در مسافرین نشسته مترو تهران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 10-24

کیکاوس ازره؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی


بررسی تجربی و عددی عملکرد میراگر مغناطیسی کنترل‏ پذیر در برابر ارتعاشات با فرکانس‏ های مختلف

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 12-19

علی تدینی‌نژاد؛ روزبه اعیانی؛ محمدمهدی ناصری مجرد؛ محمد اقتصاد


روش‌های تنظیم ارتفاع خودرو با استفاده از تعلیق بادی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 12-25

حسین ناظمیان؛ مسعود مسیح طهرانی