موضوعات = تحلیل مودال
تحلیل ارتعاش آزاد پوسته استوانه‌ای ترک‌دار به روش عددی و آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 17-30

رضا آذرافزا؛ مطهره عزیزی؛ حسین لکزیان؛ پویا پیرعلی


عیب‌یابی در صفحات کامپوزیت چندلایه با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 144-156

محتشم خان احمدی؛ مجید قلهکی؛ احمد قاسمی قلعه بهمن؛ مرتضی خادمی کوهی