موضوعات = ارتعاشات خطی، ارتعاشات غیرخطی
تاثیر اعداد بی‌بعد بر فرکانس تشدید یک قطره آونگان

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 86-96

شهرام قربانی فر؛ محمد طیبی رهنی؛ داور نورمحمدی


توسعه ی روشی برای کاهش مرتبه ی مدل کوپل اکوستیک سازه ی خودرو

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 109-121

محمدرضا رحیمی نژاد؛ شهرام آزادی؛ گلسا قناتی


تحلیل و بررسی اثر چیدمان لایه ها و زوایای الیاف بر رفتار ارتعاشاتی پوسته های استوانه ای FML بر بستر الاستیک پاسترناک با شرایط مرزی مختلف

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 38-48

مرتضی خادمی کوهی؛ احمد قاسمی قلعه بهمن؛ امین فرخ آبادی؛ محمدرضا محمدعلیها؛ محمود جدی


بهینه سازی عددی و تحلیلی ارتعاشات توربین های بدون پره ورتکس

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 155-172

سید سعید منصوری؛ محمد رضا الهامی


اثر الکتریسیته و مغناطیس بر انتشار موج در سیستم‏های نانوسازه-نانوسیال بر بستر ویسکو پاسترناک الکترومغناطیسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 119-156

سهیل اویسی؛ مهدی صالحی؛ اعظم قاسمی؛ سیدعلی افتخاری؛ سعید ضیائی راد


تأثیر حرارت و رطوبت بر انتشار امواج در نانوپوسته ‏های متحرک حامل نانوسیال مغناطیسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 187-221

سهیل اویسی؛ مهدی صالحی؛ اعظم قاسمی؛ سیدعلی افتخاری؛ سعید ضیائی راد


تاثیر شرایط مرزی غیرایده آل بر ارتعاشات آزاد تیر با تکیه گاه ساده

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 71-83

رضا آذرافزا؛ مهدی همت بلند؛ علی داور


برداشت انرژی از سیستم دیسک صلب چرخان با دو تیر طره و پیزوالکتریک

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 133-149

اسماعیل شیرازی؛ علی اصغر جعفری