موضوعات = ماشین های دوار
روشهای تخمین سفتی درگیری در چرخدنده‌های ساده

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 67-79

مریم قصاب زاده


بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد


بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی