موضوعات = ماشین های دوار
مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی عمیق و شبکه عصبی پیچشی در طبقه‌بندی عیوب جعبه‌دنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

آرمین فهندژ؛ عباس روحانی؛ مصطفی عابدی


روشهای تخمین سفتی درگیری در چرخدنده‌های ساده

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 67-79

مریم قصاب زاده


بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد


بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی