موضوعات = آکوستیک زیرآب
انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با نرخ جریان کم با استفاده از روش CFAR

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 72-85

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ علی اصغر علیزاده؛ محمد زارعی نژاد؛ حمیدرضا امین داور


اهمیت روش تیکه‌نگاری صوتی در مطالعات اقیانوس‌شناسی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 133-143

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ مهران صادقی دلوئی


پیش‌بینی رفتار اکوستیکی انواع پوشش‌های جاذب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 101-107

محمد رضا خلیل آبادی


تخمین میزان بُرد در سونارهای غیرفعال

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 3-13

هادی امیری


اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی