موضوعات = واکنش انسان به صوت و ارتعاش
مبدل آکوستیک – الکتریک با جمع‌کننده الگوبرداری شده از گوش

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 11-17

علی مولوی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر پناهی


‌‌‌‌ تأملی بر قدرت شفابخشی امواج

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 104-119

محمود ابراهیمی؛ شکوه عطاری لر


ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی)

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 121-131

عباس غفاری؛ راحله فرهنگی؛ مرتضی پورمحمدی؛ فرشته طاهری


ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در مسافرین نشسته مترو تهران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 10-24

کیکاوس ازره؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی


مروری بر استاندارهای ارتعاش در ساختمان ها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 117-129

زهرا هاشمی؛ صبا کلانتری


مطالعة اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 3-13

میلاد عباسی؛ محمدرضا منظم؛ آرش اکبر زاده