موضوعات = کنترل نوفه و ارتعاش
کنترل فعال ارتعاشات و وضعیت فضاپیمای انعطاف‌پذیر ناقص عملگر مبتنی‌ بر الگوریتم تحمل‌پذیر خطای فعال مود لغزشی انتگرالی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

میلاد عظیمی؛ مرضیه اقلیمی دژ؛ علیرضا علیخانی


جذب صوت پارچه های دو جداره حلقوی تاری بر اساس ضخامت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 18-26

محمد داودآبادی فراهانی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


طراحی، ساخت و تحلیل مکانیزم برداشت انرژی از ارتعاشات سیستم تعلیق موتورسیکلت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 3-12

فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ حامد شهابی؛ محمد محجوب


فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی


علل پیدایش صدا در جعبه‌دندة خودرو و روش‌های پیشگیری آن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 38-46

بهمن قربانی؛ مهدی ظهور