موضوعات = دینامیک خودرو
طراحی و شبیه سازی میراگر "ام آر" برای خودروهای سبک با استفاده از برهم‌کنش چند فیزیکی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 103-124

علی باقری فهرجی؛ سعید محجوب مقدس؛ محمد محسن مدرس قیصری


روش‌های تنظیم ارتفاع خودرو با استفاده از تعلیق بادی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 12-25

حسین ناظمیان؛ مسعود مسیح طهرانی


ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس‌های طبیعی خودرو در نرم‌افزار آدامز

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 33-43

مهدی فیض اله زاده؛ علی رحمانی هنزکی؛ علی میرمحمدی


شبیه سازی عبور خودروی شنی‌دار از موانع

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 59-70

سعید ابراهیمی؛ علی کلاهدوزان؛ اصغر مهدیان