موضوعات = تحلیل سیگنالهای گفتاری
مروری بر روشهای نوین بازشناس گفتار

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 125-154

حسین هادیان؛ سروش گوران؛ صدرا صبوری؛ سارا صادقی؛ یاسین امینی؛ حسین صامتی


تشخیص احساس ازسیگنال گفتار با استفاده از موجک بیونیک

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 71-83

رسول یوسفی نزاد؛ بابک حاجی باقر نایینی؛ معصومه شفیعیان