موضوعات = پردازش سیگنال در آکوستیک
تعیین تجربی موقعیت نشتی گاز خط لوله فشار بالا با استفاده از روش نشرآوایی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 13-22

حمیدرضا حاجی باقری؛ سید علی ابراهیمیان


کاربرد اکوستیک در تشخیص دانه های گندم آفت‏ زده

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 3-9

سید جواد سجادی


مقایسه رفتار صوتی- مکانیکی ماده مرکب پایه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه و پلی پروپیلن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 77-93

جهان تقی زاده؛ رضا بابازاده تبلی؛ عباس تلخابی


بررسی روند شکست مصالح ترد با استفاده از پارامترهای روش انتشار آوایی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 23-33

مرتضی احمدی؛ محمد حسین عرب نژاد


نشر آوایی در مطالعات و بررسی‌های خوردگی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 19-24

محمود علی اف خضرایی؛ محمد احمدزاده


مطالعة تطبیقی روش‌های افزایش برد سیگنال اکوستیکی زیر آب مبتنی بر افزایش توان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 118-126

فرشید نصرفرد جهرمی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ حسین خسروانیان؛ رضا مردانی