موضوعات = پایش وضعیت ارتعاش و صوت
پایش سلامتیِ مبتنی بر ارتعاش در تیرها با استفاده از روش‌های برازش منحنی، همبستگی و تعیین انحنا

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 24-36

محتشم خان احمدی؛ سید محمد میری؛ بهزاد دژکام؛ یاسر امیری؛ مرتضی خادمی کوهی


مروری بر پارامترهای عملکردی میراگرهای ارتعاشی مغناطیسی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 86-105

محمد رضا نجفی؛ عباس مطلبی


مقایسه ارتعاشات عرضی و پیچشی جعبه‌دنده یک مرحله‌ای در تشخیص عیب ترک در سرعت‌های مختلف

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 18-32

علیرضا غلامی جلال آباد؛ احمد ذوالفقاری؛ علی لقمانی


یک مدل هوش مصنوعی برای ساخت شاخص سلامت چرخ‌دنده‌ها

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 72-85

محمدرضا کاجی؛ جمشید پرویزیان؛ محمد سیلانی؛ سید حسین میرلوحی


یک مدل تجربی برای برآورد زمان بازآوایی در اماکن آموزشی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 49-60

آرزو سارانی ملاک؛ رستم گلمحمدی؛ محسن علی آبادی؛ مریم فرهادیان


مروری بر پایش سلامت و تشخیص آسیب در سازه‌ها با استفاده از تبدیل موجک (با مطالعه موردی شناسایی آسیب در تیر طره)

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 157-171

امید رضایی فر؛ مجید قلهکی؛ محتشم خان احمدی؛ یاسر امیری


بررسی احتمال ایجاد پدیده تشدید در پره‌های روتور کامپوزیتی یک بالگرد

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 15-30

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ حسین روستازاده


پایش وضعیت چدن شکل پذیر با آنتروپی انتشار صوت حین بارگذاری کششی: گزارش پارامتر انرژی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 80-95

احمد قاسمی قلعه بهمن؛ سیدمرتضی حسینی؛ محمد آزادی؛ سید محمد جعفری


فناوری‌های کاهش میزان سروصدای هواپیما نمونه با موتور توربوفن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 29-43

محسن شادروان؛ مصطفی محمودی؛ حسین نورشاد


ارزیابی فنی و اقتصادی دستگاه پایش وضعیت لحظه ای جهت بازرسی لوله مغزی سیار در صنعت حفاری

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 71-89

نوید سیدکاظم ویلیانی؛ فاطمه مهربانی؛ حامد عامری