کلیدواژه‌ها = "ارتعاشات دیسک چرخان"
شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 95-112

فیروز بختیاری نژاد؛ خسرو معدنی پور؛ جواد حسین زاده