کلیدواژه‌ها = مد ارتعاشی
معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی


فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی