کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
تشخیص احساس ازسیگنال گفتار با استفاده از موجک بیونیک

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 71-83

رسول یوسفی نزاد؛ بابک حاجی باقر نایینی؛ معصومه شفیعیان