کلیدواژه‌ها = ضریب کیفیت
معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی


مطالعة تطبیقی روش‌های افزایش برد سیگنال اکوستیکی زیر آب مبتنی بر افزایش توان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 118-126

فرشید نصرفرد جهرمی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ حسین خسروانیان؛ رضا مردانی