کلیدواژه‌ها = ارتعاشات فراصوت
پس پردازش قطعات اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن چاپ سه‌بعدی با استفاده از ارتعاشات فراصوت

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 79-90

عباسعلی باقری؛ وحید فرتاش وند؛ عبدالواحد کمی


تاثیر ارتعاشات اولتراسونیک بر فعال‌سازی، تحرک و چگالی نابجایی‌ها در مواد فلزی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 33-46

مرتضی صادقی؛ امیر عبداله؛ علیرضا فلاحی آرزودار؛ رضوان عابدینی