کلیدواژه‌ها = میراگر جرمی نیمه‌فعال
تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 19-27

علی مینائی؛ سید امیر کیوان قربانی تنها