کلیدواژه‌ها = کنترل ارتعاشات
ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 57-70

علی مهرکیش؛ علی اکبر اکبری؛ محمد رضا غلامی


مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 101-105

محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم ملایجردی


تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 19-27

علی مینائی؛ سید امیر کیوان قربانی تنها