کلیدواژه‌ها = آلودگی صوتی
مبدل آکوستیک – الکتریک با جمع‌کننده الگوبرداری شده از گوش

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 11-17

علی مولوی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر پناهی


صداخفه‌کن‎ها و ارزیابی تجربی آنها

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 60-72

حسین نکوبیدار؛ فتح الله امی؛ علی میرمحمدی