کلیدواژه‌ها = تشدید هارمونیکی
بررسی نقش ضربان فشار در لرزش ماشین‌های رفت‌ و برگشتی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 31-41

علیرضا علیزاده عطار؛ احسان ولی‌پور؛ غلامرضا راشد