کلیدواژه‌ها = امواج فراصوت
بررسی عملکرد دستگاه‌های دورکننده‌ی فراصوتی فرکانس متغیر و فرکانس مدوله شده

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 112-119

مصطفی شریفی؛ محمد عباسی؛ دانیال گندم زاده؛ یگانه سابقی


تخمین سرعت پیشروی مناسب برای ماشین‏ های برداشت با استفاده از فراصوت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 20-26

گلثومه شادکام؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمدعلی محمدی