کلیدواژه‌ها = کنترل غیرفعال
بررسی کارایی روش هیبرید کنترل فعال و غیرفعال در کاهش نوفه جیغ چرخ قطار

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 106-120

سید رحیم مرجانی؛ داود یونسیان


کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-14

سید مهدی زهرائی؛ امیر فرج اللهی راد