کلیدواژه‌ها = حباب زایی فراصوتی
مروری بر استفاده از امواج فراصوت در تصفیه پساب های کشاورزی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 120-137

امیر حسین تقی پور؛ کامیار موقرنژاد؛ مهسا نریمانی