کلیدواژه‌ها = روش تیکه‌نگاری صوتی
بررسی فناوری‌های صوتی پایش جریان در رودخانه‌ها

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 73-82

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ سید امیرمحمد حسن‌لی