نویسنده = علی اصغر جعفری
ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی چرخان با وصله ی پیزوالکتریک با روش عددی مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

الهه رحمانفر؛ علی اصغر جعفری


برداشت انرژی از سیستم دیسک صلب چرخان با دو تیر طره و پیزوالکتریک

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 133-149

اسماعیل شیرازی؛ علی اصغر جعفری