نویسنده = محمدرضا الهامی
بررسی احتمال ایجاد پدیده تشدید در پره‌های روتور کامپوزیتی یک بالگرد

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 15-30

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ حسین روستازاده


بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی


چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 22-32

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی؛ حسین طائب