نویسنده = مسعود بحرینی مطلق
اهمیت روش تیکه‌نگاری صوتی در مطالعات اقیانوس‌شناسی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 133-143

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ مهران صادقی دلوئی


بررسی فناوری‌های صوتی پایش جریان در رودخانه‌ها

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 73-82

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ سید امیرمحمد حسن‌لی