نویسنده = ���������� ������������������ ��������
اثر بار جانبی ابزار با لبه‌های مارپیچ در فرایند فرزکاری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 24-31

محمد کاظمی نصرآبادی؛ علی نوری؛ علی جعفری