نویسنده = �������������� ����������
شبیه سازی آکوستیکی جت برخوردی از موتور موشک با سازه سکوی پرتاب

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 43-54

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ داود پور عبدالله


فناوری‌های کاهش میزان سروصدای هواپیما نمونه با موتور توربوفن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 29-43

محسن شادروان؛ مصطفی محمودی؛ حسین نورشاد