نویسنده = ���������� ���������� ������
سیستم محرک تسمه‏ ای مصرف‏ کننده‏ های جانبی موتور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 27-34

بهروز مشهدی؛ علی نصیری طوسی؛ احسان ذاکری هرندی