نویسنده = �������� ������������������ ����������
طراحی و ساخت دستگاه سنجش حجم با استفاده از امواج صوتی و حذف اثر تغییرات دما در اندازه‏ گیری حجم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 27-33

سید علی سلیمانی ایوری؛ سید هادی قادری؛ احسان حاجی اسماعیلی