نویسنده = کامیار موقرنژاد
مروری بر استفاده از امواج فراصوت در تصفیه پساب های کشاورزی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 120-137

امیر حسین تقی پور؛ کامیار موقرنژاد؛ مهسا نریمانی


اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور