نویسنده = ���������������� ����������
اهمیت روش تیکه‌نگاری صوتی در مطالعات اقیانوس‌شناسی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 133-143

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ مهران صادقی دلوئی