نویسنده = ������������ ��������
تاثیر امواج التراسونیک در افزایش شدت جین شویی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 24-34

مرسده فاطمه یزدان بخش؛ زهرا علی یولداشی؛ ثریا اکبری