نویسنده = علی محمدی سیوکی
کاربرد روش اجزاء محدود در طراحی و ارزیابی عملکرد هورن برش فراصوتی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 3-16

رضوان عابدینی؛ محمد ابراهیم سیاهکوهی؛ علی محمدی سیوکی؛ وحید فرتاش وند


بررسی سمت و سوی کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فرآیندهای جوشکاری

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 35-55

علی محمدی سیوکی؛ رضوان عابدینی؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند